JRP BLOG

Đó là câu hỏi được hỏi nhất mà chúng tôi nhận được từ trẻ em và thanh thiếu niên. Để đặt nó đơn giản như có thể đây là các bước bạn cần phải theo thứ tự: 1. Có những lớp học diễn 2. Tạo ra một nhân vật thông qua các lớp học diễn xuất của bạn rằng Disney sẽ yêu. 3. nhận được một

[...]
Chúng tôi nghe thấy quảng cáo trên các đài phát thanh và quyết định thực hiện cuộc gọi . Chúng tôi thực sự không biết những gì mong đợi ở một tài năng trong khu vực trinh sát gọi ra , và chúng tôi đã bị sốc khi thấy số lượng người tham dự buổi thử giọng !
 
[...]